Seleccionar página

AJUDES per al foment de l’ocupació de la Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació

por | Feb 9, 2010 | 0 Comentarios

Ajudes dirigides a emprenedors

– Beneficiaris:

1. Les persones desocupades, inscrites com a demandants d’ocupació, que es constituïsquen en personal autònom o professional durant l’any 2010.

2. El personal treballador autònom o professional que contracte el seu primer treballador fix.

– Ajudes i quantitats:

1. La subvenció per constitució en treballador autònom o professional liberal per compte propi, es graduarà en funció de la dificultat per a l’accés al mercat de treball (art.14.1.a).

2. Subvencions per a la reducció d’interessos de préstecs destinats a finançar les inversions necessàries per a la constitució de les persones desocupades en personal treballador autònom o per compte propi, fins a un màxim de 50.000 euros.

3. Subvenció per a la formació durant la posada en marxa de l’empresa: fins al 75% del cost dels cursos rebuts fins a un màxim de 3.000 euros per sol·licitant.

4. Ajuda, per una sola vegada, a la contractació del primer treballador fix, en quantia de 3.000 euros per contracte indefinit i a jornada completa de qualsevol desocupat inscrit en un Centre SERVEF d’Ocupació, sempre que es produïsca durant els primers 180 dies d’activitat. En el cas de contractacions de dones, la quantia de l’ajuda s’incrementarà en 1.000 euros.

El termini per sol·licitar les ajudes finalitza el dimecres 30 de juny. Les ajudes a la primera contractació, han de presentar-se en el termini màxim de 2 mesos següents a la data de contractació.

Per a més informació i descàrrega de formularis, podeu consultar la pàgina web del PROP:

http://www.gva.es/portal/page/portal/inicio/procedimientos?id_proc=1204

 

Ajudes per al foment de l’ocupació estable

– Beneficiaris:

empreses, siga quina siga la seua forma jurídica, persones físiques i entitats privades sense ànim de lucre amb àmbit d’actuació en la Comunitat Valenciana

Ajudes:

1. Contractació indefinida inicial: per a joves, dones, majors de 45 anys i aturats de llarga durada

http://www.gva.es/portal/page/portal/inicio/procedimientos?id_proc=3037

2. Pla especial d’ocupació estable: per a dones i joves menors de 30 anys

http://www.gva.es/portal/page/portal/inicio/procedimientos?id_proc=3038

3. Repartiment del temps de treball i conciliació de la vida familiar i laboral:

– Organització del treball: http://www.gva.es/portal/page/portal/inicio/procedimientos?id_proc=1717

– Per absències legals: http://www.gva.es/portal/page/portal/inicio/procedimientos?id_proc=3036

– Hores extraordinàries: http://www.gva.es/portal/page/portal/inicio/procedimientos?id_proc=1719

– Contracte a temps parcial: http://www.gva.es/portal/page/portal/inicio/procedimientos?id_proc=1720

4. Altres mesures de suport a la creació d’ocupació estable: treball en el domicili i domèstic

http://www.gva.es/portal/page/portal/inicio/procedimientos?id_proc=15112

5. Contractació de treballadors amb discapacitat per empreses ordinàries:

– Indefinida: http://www.gva.es/portal/page/portal/inicio/procedimientos?id_proc=13617

– Temporal: http://www.gva.es/portal/page/portal/inicio/procedimientos?id_proc=1525

El termini per sol·licitar les ajudes finalitza el dijous 30 de setembre. En tot cas, ha de presentarse la sol·licitud en el termini de 2 mesos des de la contractació objecte de l’ajuda. El termini per al Pla Especial finalitza el 17 de març; consultar per a la contractació de discapacitats.

Publicaciones relacionadas

Comentarios

0 Comments

0 comentarios

Hablar por WhatsApp
1
¿Te puedo ayudar?
Hola! 👋🏻
¿En que podemos ayudarte?